קטגוריות
כללי

מהי תפיסת עולם?

על ידי רומרו Editson זווית עיתונאי ומחנך יכול להיות אומרים זה המפרש מח העצם, שבו אנו רואים את העולם ואת התופעות שבו, אנחנו מנתחים את המקור ואת הסיבות של תופעות אלו ולכן תפישת עולם זו מסייעת בני אדם כדי לתרגם זאת מחדש זה. השקפת עולמו הוא הכלי שבו אני מוריד את האלמנטים של היקום, אני מוצא שלהם גורם, עדיפות descubro, היבטים הם משני היבטים בתהליך. החברה נובעת פעולה הדדיים בני אדם, התנגשויות בין חברי הקהילות מפותחים מן השימוש תפיסות העולם בהן. פעולה זו מאפשרת את הופעתה של ניגוד זה בא לידי ביטוי במציאות המעשית; המנהג של בני האדם הוא מוגבל על בסיס הזמנות ארבע כי בסופו של דבר הכונן תפיסות העולם. 1. המציאות של העניין: ביוכימיה ו פיזיקה להדגים לנו השפעול המציאות של החומר, כי הם יש כבר גילוי חוקים לאימות במצבים הפיזיים כל. . זה חוקי ניוטון (חוק ההתמדה, עיקרון הדינמיקה הבסיסית, עקרון פעולה ותגובה) זה יגיע בהפקת תפיסת עולם חומרני: בדרך כלל מדענים, העפתי את הרכיבים שמרכיבים את העולם הטבעי או חברתי הצטברות מוחשיים שהותאמו אישית. במקרה כזה המציאות האובייקטיבית הקובע את כוח סובייקטיבית המתמקד אז קרי בעתות קונפליקט חברתי וביטויים הרזולוציה שלו. 2. החיים ביטוי אמיתי למציאות השנייה הזו הבונה האנושית מייצרת אפקט תפיסת עולם, גדולתו של החיים הוא rudiment שלה, עבור הכנת התזה שלהם, חוש חיוני לייצר מערכות יחסים, הסכסוך והיכן לפתרון מעשי לעשות אנושי. 3. מציאות רוחנית קוגנטיבי המעגל במציאות של הבונה האנושית. זה נאמד יחד ביחס לחומר החבויים ביותר של המציאות. בסיס רוחני, שבו שופטים של כל קוגניציות סותרות, כל המציאות היא. מתן אפשרות הבנייה חברתית על פי תוכנית ברירת המחדל על-ידי המציאות הרוחנית השולט העשייה האנושית. 4. הביטוי של אדם בודד, כמו להיות ייחודי, נטאל, באה לידי ביטוי בבניית האדם, כיצור אשר בנפרד יש עולם פרשנית. תמיד שונה בחיים חפיפה אחד עם השני וגם שלם ולאחר מכן הסכסוך הוא טבעי בבנייה, ולכן מה שעולה הוא המיסוי של יחידים בנושא קולקטיבית. בהקשר זה, כל בני האדם אפילו ללא מודעות של השקפת העולם שלהם פועל בהתאם זה, פילוסופים מבקשים לגלות זה השקפת עולמו דומיננטי בחברה. זה מתרחש. המאפשרת לראות את התגובות של אחרים תפיסות העולם המייצרים מוביליות חברתית ללא קשר מצפונו.