קטגוריות
כללי

כיצד פועל שומר הראש?

הביטחון האישי מתייחס בדרך כלל פעילות אשר מבטיחה את הביטחון האישי של מישהו ראוי להגנה מפני התקפות אחרות. אנשים contactor-worthy (הגנה מהם) הם עדים או אנשים שאינם בציבור, אי עקב פעילותם או הפופולריות שלהם חשופים לסיכון מוגבר של או אך כוללים אנשים נחשפים מסוים להסתכן בשל בשל מצב מיוחד חיים שונים, לדוגמה, הקורבנות של הפשע המאורגן. הגנה בטיחות בפרט בשלמות הגוף אשר מבטיחה מיגון האדם להקרין את ההגנה. להגן על אנשים אשר נמצאים בסכנת הכחדה, בדרך כלל קבלת אדם מספר עורכי דין הגנה אישית. יכול להיות עובד שומרי ראש שירות ביטחון פרטי, כמו גם השירות הציבורי (אי בשירות המשטרה). הם מצוינים בדרך כלל אנשים מיומנים קרוב ויש להם בעיקר בנשק חם.

עובדי חייל לשעבר או שוטרים, הם מאוד המוסמך לעבוד בתחום התמחותם ואין להם את השימוש המתאים ואת החיים לחוות הן חברות הגנה אדם טוב בתדירות גבוהה. כזאת לוויה אבטחה פועל בדרך כלל אזרחית, וימנע את נוכחות גם פה, שלא לצורך לא משפיעים על איכות החיים של האדם של ההגנה. . הוא תמיד בסביבה הקרובה של ההגנה על אדם, המוקד העיקרי שלו מופנית לזהות פעולות יוצא דופן או אובייקטים מרשימים, כדי לחזות איומים להגנה של האדם ובכך להיות מסוגלים להדוף. קבל עוד מידע. העבודה של מצב האדם הגנה מוסדר בחוק בגרמניה: המשרד משטרה פלילית פדרלית אחראי Beispsiel להגנה על האורחים הזרים של המדינה וגופים החוקתי (כגון חברים של הבונדסטאג), משרדי חקירה פלילית המדינות אחראיות להגנה על האורחים של המדינה והפוליטיקאים של המדינה. גם Bundeswehr זה יש שירות אבטחה משלך, מעסיקה מאבטחים, אשר הפעיל המקומי ובחו.